↫ Tillbaka till bloggen

Angarn

Denna helg har jag mest varit ute på Angarnssjöängen. En fantastisk plats med en oerhörd artrikedom.

I helgen har jag bla observerat: Havsörn, Brun kärrhök, Fiskgjuse, Rörhöna, Snatterand. Bläsand, Bläsgås, Enkelbeckasin, Ormvråk, Fjällvråk, Trana, Kricka, Storspov, Sångsvan, Kanadagås, Grågås, Sädesärla, Gräsand, Stjärtand, Skedand, Brunand, Vigg, Knipa, Sothöna, Tofsvipa, Skrattmås, Fiskmås mm mm.

En helt underbar helg med runt 20 grader med perfekt ljus.

//Arne