Digitala Utställningar

Navigering i Digital utställning

För att utställningen skall flytta på ett bra sätt är det bra att navigera på rätt sätt.

Om du vill kan du börja med att välja START GUIDED TOUR. Då är det bara att luta sig tillbaka och titta. Längst upp till höger kan du pausa touren.

Gå in i menyn och starta visningen igen med Start tour.

Om du vill se hela väggen tryck på ned pilen på tangentbordet så zoomas bilden ut och med upp pilen zoomas den in.

Gå in i menyn och Start tour igen så är du tillbaka i visningen.

När du trycker på en bild så kan du fortsätta manuellt med knapparna längst ner till höger på skärmen. Då förflyttas du till nästa bild. OBS! Använd inte vänster och höger pil på tangentbordet.  Det funkar inte så bra. Använd pilarna längst ned till höger på skärmen.

Uppe till höger kan du trycka på infoknappen för att se mer information om bilden.

Längst ner till höger Request kan du skicka ett mail om du har frågor om köp av print av bilden.

Du kan gå tillbaka till en speciell bild genom att välja List of works i menyn. Och tryck på symbolen efter bilden så flyttas du till den bilden.

Ha en bra stund!

 

Navigation in Digital exhibition

In order for the exhibition to move in a good way, it is good to navigate in the right way.

If you want, you can start by selecting START GUIDED TOUR. Then just sit back and watch. At the top right, you can pause the tour. Enter the menu and start the viewing again with Start tour. If you want to see the whole wall, press the down arrow on the keyboard and the image will zoom out and the up arrow will zoom in. Enter the menu and Start tour again and you are back in the view.

When you press an image, you can continue manually with the buttons at the bottom right of the screen. Then you are moved to the next picture.

ATTENTION! Do not use the left and right arrows on the keyboard. It doesn’t work so well. Use the arrows at the bottom right of the screen. At the top right, you can press the info button to see more information about the image.

At the bottom right Request, you can send an email if you have questions about purchasing a print of the image. You can go back to a particular image by selecting List of works in the menu. And press the symbol after the image and you will be moved to that image. Have a great time!

 

Min senaste utställning

Utstallning

Tryck på bilden så kommer du till kontaktformuläret

Aktuella utställningar just nu!