Mina obsar

Det här är en lista över de 464 fågelarter som är observerade i Sverige

Svart = Jag har observerat 214 arter i Sverige
Grön = Jag har observerat 41 arter endast utomlands
Blå = Har jag inte observerat
Röd = Har jag inte observerat, och har inte observerats i Sverige på länge

Jag har observerat 255 fågelarter totalt

Mina observationer startade 2007-01-01

(b) = bild finns

Bilderna är tagna främst för identifikation ibland genom tubkikaren.
Alla bilder © Arne Berneklint

Här hittar du en översättningslista svenska-latin-engelska

 

 

 

1. Smålom (b)
2. Storlom (b)
3. Svartnäbbad islom (b) (Island)
4. Vitnäbbad islom
5. Smådopping (b)
6. Skäggdopping (b)
 7. Gråhakedopping (b)
 8. Svarthakedopping (b)
 9. Svarthalsad dopping
 10. Svartbrynad albatross
 11. Stormfågel (b) (Norge)
 12. Gulnäbbad lira
 13. Större lira
 14. Grå lira
 15. Mindre lira
 16. Medelhavslira
 17. Stormsvala
 18. Klykstjärtad stormsvala
19. Havssula (b) (Norge)
 20. Storskarv (b)
 21. Toppskarv (b) (Norge)
 22. Dvärgskarv (b) (Ungern)
 23. Rördrom
 24. Dvärgrördrom
 25. Natthäger (b) (Ungern)
 26. Kohäger (b) (Katalonien)
 27. Rallhäger (b) (Ungern)
 28. Silkeshäger (b) (Madeira)
 29. Ägretthäger (b)
30. Grå häger (b)
 31. Purpurhäger (b) (Ungern)
 32. Svart stork (b) (Ungern)
 33. Vit stork (b)
34. Bronsibis
 35. Skedstork (b) (Katalonien)
 36. Knölsvan (b)
37. Mindre sångsvan (b)
38. Sångsvan (b)
 39. Sädgås
 40. Spetsbergsgås (b) (Island)
 41. Bläsgås
 42. Fjällgås
 43. Grågås (b)
 44. Kanadagås (b)
 45. Vitkindad gås (b)
46. Prutgås (hrota) (b)
47. Rödhalsad gås
48. Rostand
49. Gravand (b)
 50. Bläsand (b)
51. Amerikansk bläsand (b)
52. Snatterand (b)
53. Kricka (b)
54. Gräsand (b)
55. Svartand
56. Stjärtand
57. Årta (b)
58. Blåvingad årta
59. Skedand (b)
 60. Rödhuvad dykand (b) (Ungern)
61. Brunand (b)
62. Ringand
63. Vitögd dykand
64. Vigg (b)
65. Bergand
66. Mindre bergand
67. Ejder (b)
68. Praktejder
69. Alförrädare
70. Strömand (b) (Island)
71. Alfågel (b)
72. Sjöorre
73. Vitnackad svärta
74. Svärta (b)
75. Knipa (b)
75b. Islandsknipa (Island)(b)
76. Salskrake (b)
77. Småskrake
78. Storskrake (b)
79. Bivråk (b)
80. Brun glada
81. Röd glada (b)
82. Havsörn (b)
83. Smutsgam
84. Gåsgam
85. Ormörn
86. Brun kärrhök (b)
87. Blå kärrhök (b)
88. Stäpphök
89. Ängshök (b)
90. Duvhök (b)
91. Sparvhök (b)
92. Ormvråk (b)
93. Örnvråk
94. Fjällvråk (b)
95. Mindre skrikörn
96. Större skrikörn
97. Stäppörn
98. Kejsarörn
99. Kungsörn (b)
100. Dvärgörn
101. Fiskgjuse (b)
102. Rödfalk
103. Tornfalk
104. Aftonfalk
105. Stenfalk (Finland)
106. Lärkfalk
107. Eleonorafalk (Karpathos)(b)
108. Tatarfalk
109. Jaktfalk (Island)
110. Pilgrimsfalk
111. Järpe
112. Dalripa
113. Fjällripa (b)
114. Orre (b)
115. Tjäder (b)
116. Rapphöna
117. Vaktel
118. Fasan (b)
119. Vattenrall (b)
120. Småfläckig sumphöna
121. Karolinasumphöna
122. Mindre sumphöna (Ungern)
123. Dvärgsumphöna
124. Kornknarr
125. Rörhöna (b)
126. Sothöna (b)
127. Trana (b)
128. Jungfrutrana
129. Småtrapp
130. Kragtrapp
131. Stortrapp
132. Strandskata (b)
133. Styltlöpare (Ungern)
134. Skärfläcka (b)
135. Tjockfot
136. Ökenlöpare
137. Orientalisk vadarsvala
138. Rödvingad vadarsvala
139. Svartvingad vadarsvala
140. Mindre strandpipare (b)
141. Större strandpipare (b)
142. Svartbent strandpipare
143. Mongolpipare
144. Ökenpipare
145. Fjällpipare (b)
146. Amerikansk tundrapipare
147. Sibirisk tundrapipare
148. Ljungpipare
149. Kustpipare
150. Stäppvipa
151. Sumpvipa
152. Tofsvipa (b)
153. Kustsnäppa
 154. Sandlöpare (b) (Katalonien)
155. Tundrasnäppa
156. Rödhalsad snäppa
157. Småsnäppa
158. Mosnäppa
159. Långtåsnäppa
160. Vitgumpsnäppa
161. Gulbröstad snäppa
162. Tuvsnäppa
163. Spetsstjärtad snäppa
164. Spovsnäppa
165. Skärsnäppa
166. Kärrsnäppa (b)
167. Myrsnäppa
168. Styltsnäppa
169. Prärielöpare
170. Brushane (b)
171. Dvärgbeckasin
172. Enkelbeckasin (b)
173. Dubbelbeckasin
174. Större beckasinsnäppa
175. Morkulla (b)
176. Rödspov (b)
177. Myrspov
178. Småspov (b)
179. Storspov (b)
180. Svartsnäppa (b)
181. Rödbena (b)
182. Dammsnäppa
183. Gluttsnäppa (b)
184. Större gulbena
185. Mindre gulbena
186. Amerikansk skogssnäppa
187. Skogssnäppa
188. Grönbena
189. Tereksnäppa
190. Drillsnäppa (b)
191. Fläckdrillsnäppa
192. Roskarl (b)
193. Wilsonsimsnäppa
 194. Smalnäbbad simsnäppa (b) (Island)
195. Brednäbbad simsnäppa
196. Bredstjärtad labb
 197. Labb (b) (Norge)
 198. Fjällabb (b) (Island)
 199. Storlabb (b) (Norge)
200. Svarthuvad trut
201. Svarthuvad mås (Ungern)
202. Sotvingad mås
203. Präriemås
204. Dvärgmås
205. Tärnmås
206. Trädmås
207. Skrattmås (b)
208. Långnäbbad mås
209. Ringnäbbad mås
210. Fiskmås (b)
211. Silltrut
212. Gråtrut (b)
 212b. Kaspisk trut (b) (Ungern)
213. Vitvingad trut
214. Vittrut
215. Havstrut (b)
216. Rosenmås
 217. Tretåig mås (b) (Norge)
218. Ismås
219. Sandtärna
220. Skräntärna
221. Kentsk tärna
222. Rosentärna
223. Fisktärna (b)
224. Silvertärna (b)
225. Kärrtärna
226. Tygeltärna
227. Sottärna
228. Småtärna (b)
229. Skäggtärna
230. Svarttärna (b)
231. Vitvingad tärna
232. Sillgrissla (b)
233. Spetsbergsgrissla
234. Tordmule (b)
 235. Tobisgrissla (b) (Island)
236. Alkekung
237. Papegojalka
 238. Lunnefågel (b) (Norge)
239. Tofslunnefågel
240. Stäppflyghöna
241. Tamduva (b)
242. Skogsduva
243. Ringduva (b)
244. Turkduva (Katalonien)
245. Turturduva (Katalonien)
246. Större turturduva
247. Skatgök
248. Gök (b)
249. Tornuggla
250. Dvärguv
251. Berguv
252. Fjälluggla
253. Hökuggla
254. Sparvuggla
 255. Minervauggla (b) (Ungern)
256. Kattuggla (b)
257. Slagguggla
258. Lappuggla (b)
259. Hornuggla (b)
260. Jorduggla (b)
261. Pärluggla
262. Nattskärra
263. Ökennattskärra
264. Skorstensseglare
265. Taggstjärtseglare
266. Tornseglare
267. Blek tornseglare
268. Alpseglare
269. Orientseglare
270. Stubbstjärtseglare
271. Kungsfiskare (b)
272. Grön biätare
 273. Biätare (b) (Ungern)
 274. Blåkråka (b) (Ungern)
 275. Härfågel (b) (Ungern)
276. Göktyta
 277. Gråspett
278. Gröngöling (b)
279. Spillkråka
280. Större hackspett (b)
281. Mellanspett
282. Vitryggig hackspett
283. Mindre hackspett
284. Tretåig hackspett (b)
285. Kalanderlärka
286. Asiatisk kalanderlärka
287. Svartlärka
288. Korttålärka
289. Dvärglärka
290. Tofslärka
291. Trädlärka
292. Sånglärka
293. Berglärka
294. Backsvala
295. Ladusvala (b)
296. Rostgumpsvala
297. Klippsvala
298. Hussvala
299. Större piplärka
300. Mongolpiplärka
301. Fältpiplärka
302. Sibirisk piplärka
303. Trädpiplärka
304. Tundrapiplärka
305. Ängspiplärka (b)
306. Rödstrupig piplärka
307. Skärpiplärka (b)
308. Vattenpiplärka
309. Hedpiplärka
310. Gulärla (b)
311. Citronärla
312. Forsärla (b)
313. Sädesärla (b)
314. Sidensvans (b)
315. Strömstare (b)
316. Gärdsmyg (b)
317. Järnsparv (b)
318. Sibirisk järnsparv
319. Svartstrupig järnsparv
320. Alpjärnsparv
321. Rödhake (b)
322. Näktergal (b)
323. Sydnäktergal
324. Blåhake
325. Blåstjärt
326. Vitstrupig näktergal
327. Svart rödstjärt
328. Rödstjärt (b)
329. Buskskvätta (b)
 330. Svarthakad buskskvätta (b) (Katalonien)
331. Isabellastenskvätta
332. Stenskvätta (b)
333. Nunnestenskvätta
334. Medelhavsstenskvätta
335. Ökenstenskvätta
336. Stentrast
337. Blåtrast
338. Guldtrast
339. Sibirisk trast
340. Eremitskogstrast
341. Beigekindad skogstrast
342. Rostskogstrast
343. Ringtrast
344. Koltrast (b)
345. Gråhalsad trast
346. Bruntrast
347. Taigatrast (Svarthalsad trast) (b)
348. Björktrast (b)
349. Taltrast (b)
350. Rödvingetrast (b)
351. Dubbeltrast
352. Vandringstrast
353. Cettisångare
354. Träsksångare
355. Gräshoppsångare
356. Flodsångare
357. Vassångare
358. Vattensångare
359. Sävsångare
360. Fältsångare
361. Busksångare
362. Kärrsångare
363. Rörsångare
364. Trastsångare
365. Eksångare
366. Gråsångare
367. Härmsångare
368. Polyglottsångare
369. Provencesångare
370. Rödstrupig sångare
 371. Sammetshätta (b) (Katalonien)
372. Ökensångare
373. Höksångare
374. Ärtsångare (b)
375. Törnsångare
376. Trädgårdssångare
377. Svarthätta (b)
378. Lundsångare
379. Nordsångare
380. Kungsfågelsångare
381. Taigasångare
382. Bergstaigasångare
383. Videsångare
384. Brunsångare
385. Bergsångare
386. Grönsångare
387. Dvärgsångare
388. Gransångare (b)
389. Lövsångare
390. Kungsfågel (b)
391. Brandkronad kungsfågel
392. Glasögonflugsnappare
393. Grå flugsnappare (b)
394. Mindre flugsnappare
395. Halsbandsflugsnappare (b)
396. Svartvit flugsnappare (b)
397. Skäggmes (b)
398. Stjärtmes (b)
399. Entita (b)
400. Talltita
401. Lappmes
402. Tofsmes (b)
403. Svartmes
404. Blåmes (b)
405. Azurmes
406. Talgoxe (b)
407. Nötväcka (b)
408. Trädkrypare (b)
409. Trädgårdsträdkrypare
410. Pungmes (b)
 411. Sommargylling (b) (Ungern)
412. Isabellatörnskata
 413. Törnskata
414. Långstjärtad törnskata
415. Svartpannad törnskata
416. Varfågel (b)
417. Rödhuvad törnskata
418. Masktörnskata
419. Nötskrika
420. Lavskrika
421. Skata
422. Nötkråka
423. Kaja (b)
424. Klippkaja
425. Råka (b)
426. Kråka (b)
427. Korp
428. Stare (b)
429. Rosenstare
430. Gråsparv (b)
431. Pilfink
432. Bofink (b)
432b. Bofink africana (Madeira) (b)
433. Bergfink (b)
434. Gulhämpling (b)
435. Grönfink (b)
436. Steglits (b)
437. Grönsiska (b)
438. Hämpling (b)
439. Vinterhämpling
440. Gråsiska (b)
441. Snösiska
442. Bändelkorsnäbb
443. Mindre korsnäbb
444. Större korsnäbb
445. Ökentrumpetare
446. Rosenfink
447. Tallbit
448. Domherre (b)
449. Stenknäck (b)
450. Vitstrupig sparv
451. Lappsparv
452. Snösparv (Island) (b)
453. Tallsparv
454. Gulsparv (b)
455. Klippsparv
456. Ortolansparv
457. Rostsparv
458. Videsparv
459. Dvärgsparv
460. Gyllensparv
461. Sävsparv (b)
462. Svarthuvad sparv
463. Kornsparv
464. Brokig kardinal