Mina obsar

Det här är en lista över de 465 fågelarter som är observerade i Sverige

Svart = Jag har observerat 231 arter i Sverige
Grön = Jag har observerat 49 arter endast utomlands
Blå = Har jag inte observerat
Röd = Har jag inte observerat, och har inte observerats i Sverige på länge

Jag har observerat 280 fågelarter totalt i Europa

Mina observationer startade 2007-01-01

(b) = bild finns

Bilderna är tagna främst för identifikation ibland genom tubkikaren.
Alla bilder © Arne Berneklint

Här hittar du en översättningslista svenska-latin-engelska

 

1. Smålom
2. Storlom
3. Svartnäbbad islom (Island)
  4. Vitnäbbad islom
5. Smådopping
6. Skäggdopping
 7. Gråhakedopping
 8. Svarthakedopping
 8. Svarthalsad dopping
   10. Svartbrynad albatross
 11. Stormfågel (Norge)
   12. Gulnäbbad lira
   13. Större lira
   14. Grå lira
   15. Mindre lira
   16. Medelhavslira
   17. Stormsvala
   18. Klykstjärtad stormsvala
19. Havssula (Norge)
 20. Storskarv
 21. Toppskarv (Norge)
 22. Dvärgskarv (Ungern)
 23. Rördrom
   24. Dvärgrördrom
 25. Natthäger (Ungern)
 26. Kohäger (Katalonien, Ungern)
 27. Rallhäger (Ungern)
 28. Silkeshäger (Madeira, Ungern, Florida)
 29. Ägretthäger
30. Grå häger
 31. Purpurhäger (Ungern)
 32. Svart stork (Ungern)
 33. Vit stork
  34. Bronsibis
 35. Skedstork (Katalonien)
 36. Knölsvan
37. Mindre sångsvan
38. Sångsvan
   39. Sädgås
40. Spetsbergsgås
 41. Bläsgås
   42. Fjällgås
 43. Grågås
 44. Kanadagås
 45. Vitkindad gås
46. Prutgås (hrota)
  47. Rödhalsad gås
  48. Rostand
49. Gravand
 50. Bläsand
51. Amerikansk bläsand
52. Snatterand
53. Kricka
54. Gräsand
  55. Svartand
  56. Stjärtand
57. Årta
  58. Blåvingad årta
59. Skedand
 60. Rödhuvad dykand
61. Brunand
  62. Ringand
  63. Vitögd dykand
64. Vigg
  65. Bergand
  66. Mindre bergand
67. Ejder
68. Praktejder (Norge)
69. Alförrädare (Norge)
70. Strömand (Island)
71. Alfågel
  72. Sjöorre
  73. Vitnackad svärta
74. Svärta
75. Knipa
75b. Islandsknipa (Island)
76. Salskrake
  77. Småskrake
78. Storskrake
79. Bivråk
80. Brun glada
81. Röd glada
82. Havsörn
83. Smutsgam (Katalonien)
84. Gåsgam (Katalonien)
84a. Grågam (Katalonien)
84b. Lammgam (Katalonien)
  85. Ormörn
86. Brun kärrhök
87. Blå kärrhök
  88. Stäpphök
89. Ängshök
90. Duvhök
91. Sparvhök
92. Ormvråk
  93. Örnvråk
94. Fjällvråk
  95. Mindre skrikörn
  96. Större skrikörn
  97. Stäppörn
  98. Kejsarörn
99. Kungsörn
  100. Dvärgörn
101. Fiskgjuse
  102. Rödfalk
103. Tornfalk
  104. Aftonfalk
  105. Stenfalk (Finland)
106. Lärkfalk
  107. Eleonorafalk (Karpathos)
  108. Tatarfalk
109. Jaktfalk (Island)
110. Pilgrimsfalk
  111. Järpe
  112. Dalripa
113. Fjällripa
114. Orre
115. Tjäder
  116. Rapphöna
  117. Vaktel
118. Fasan
119. Vattenrall
  120. Småfläckig sumphöna
  121. Karolinasumphöna
122. Mindre sumphöna (Ungern)
  123. Dvärgsumphöna
  124. Kornknarr
125. Rörhöna
126. Sothöna
127. Trana
  128. Jungfrutrana
129. Småtrapp (Katalonien)
  130. Kragtrapp
  131. Stortrapp
132. Strandskata
133. Styltlöpare (Ungern)
134. Skärfläcka
  135. Tjockfot
  136. Ökenlöpare
  137. Orientalisk vadarsvala
  138. Rödvingad vadarsvala
  139. Svartvingad vadarsvala
140. Mindre strandpipare
141. Större strandpipare
  142. Svartbent strandpipare
  143. Mongolpipare
  144. Ökenpipare
145. Fjällpipare
  146. Amerikansk tundrapipare
  147. Sibirisk tundrapipare
148. Ljungpipare
  149. Kustpipare
  150. Stäppvipa
  151. Sumpvipa
152. Tofsvipa
  153. Kustsnäppa
 154. Sandlöpare (Katalonien)
  155. Tundrasnäppa
  156. Rödhalsad snäppa
  157. Småsnäppa
  158. Mosnäppa
  159. Långtåsnäppa
  160. Vitgumpsnäppa
  161. Gulbröstad snäppa
  162. Tuvsnäppa
  163. Spetsstjärtad snäppa
  164. Spovsnäppa
 165. Skärsnäppa (Norge)
166. Kärrsnäppa
  167. Myrsnäppa
  168. Styltsnäppa
  169. Prärielöpare
170. Brushane
171. Dvärgbeckasin
172. Enkelbeckasin
  173. Dubbelbeckasin
  174. Större beckasinsnäppa
175. Morkulla
176. Rödspov
  177. Myrspov
178. Småspov
179. Storspov
180. Svartsnäppa
181. Rödbena
  182. Dammsnäppa
183. Gluttsnäppa
  184. Större gulbena
  185. Mindre gulbena
  186. Amerikansk skogssnäppa
  187. Skogssnäppa
  188. Grönbena
  189. Tereksnäppa
190. Drillsnäppa
  191. Fläckdrillsnäppa
192. Roskarl
  193. Wilsonsimsnäppa
 194. Smalnäbbad simsnäppa (Island)
  195. Brednäbbad simsnäppa
  196. Bredstjärtad labb
   197. Labb (Norge)
 198. Fjällabb (Island)
 199. Storlabb (Norge)
  200. Svarthuvad trut
201. Svarthuvad mås (Ungern)
  202. Sotvingad mås
  203. Präriemås
  204. Dvärgmås
  205. Tärnmås
  206. Trädmås
207. Skrattmås
  208. Långnäbbad mås
  209. Ringnäbbad mås
210. Fiskmås
  211. Silltrut
212. Gråtrut
 212b. Kaspisk trut
  213. Vitvingad trut
 214. Vittrut (Norge)
215. Havstrut
  216. Rosenmås
 217. Tretåig mås (Norge)
  218. Ismås
  219. Sandtärna
220. Skräntärna
 220b. Kungstärna (Florida, USA)
221. Kentsk tärna
  222. Rosentärna
223. Fisktärna
224. Silvertärna
  225. Kärrtärna
  226. Tygeltärna
  227. Sottärna
228. Småtärna
  229. Skäggtärna
230. Svarttärna
  231. Vitvingad tärna
232. Sillgrissla
 233. Spetsbergsgrissla (Norge)
234. Tordmule
 235. Tobisgrissla (Island)
  236. Alkekung
  237. Papegojalka
 238. Lunnefågel (Norge, Island)
  239. Tofslunnefågel
  240. Stäppflyghöna
241. Tamduva
  242. Skogsduva
243. Ringduva
  244. Turkduva (Katalonien)
  245. Turturduva (Katalonien)
  246. Större turturduva
  247. Skatgök
248. Gök
  249. Tornuggla
  250. Dvärguv
251. Berguv
  252. Fjälluggla
253. Hökuggla
254. Sparvuggla
 255. Minervauggla (Ungern)
256. Kattuggla
257. Slagguggla
258. Lappuggla
259. Hornuggla
260. Jorduggla
  261. Pärluggla
  262. Nattskärra
  263. Ökennattskärra
  264. Skorstensseglare
  265. Taggstjärtseglare
  266. Tornseglare
  267. Blek tornseglare
  268. Alpseglare
  269. Orientseglare
  270. Stubbstjärtseglare
271. Kungsfiskare
  272. Grön biätare
 273. Biätare (Ungern)
 274. Blåkråka (Ungern)
 275. Härfågel (Ungern)
  276. Göktyta
 277. Gråspett
278. Gröngöling
279. Spillkråka
280. Större hackspett
  281. Mellanspett
  282. Vitryggig hackspett
  283. Mindre hackspett
284. Tretåig hackspett
  285. Kalanderlärka
  286. Asiatisk kalanderlärka
  287. Svartlärka
  288. Korttålärka
  289. Dvärglärka
  290. Tofslärka
  291. Trädlärka
  292. Sånglärka
  293. Berglärka
  294. Backsvala
295. Ladusvala
  296. Rostgumpsvala
  297. Klippsvala
  298. Hussvala
  299. Större piplärka
  300. Mongolpiplärka
  301. Fältpiplärka
  302. Sibirisk piplärka
  303. Trädpiplärka
  304. Tundrapiplärka
305. Ängspiplärka
  306. Rödstrupig piplärka
307. Skärpiplärka
  308. Vattenpiplärka
  309. Hedpiplärka
310. Gulärla
  311. Citronärla
312. Forsärla
313. Sädesärla
314. Sidensvans
315. Strömstare
316. Gärdsmyg
317. Järnsparv
  318. Sibirisk järnsparv
  319. Svartstrupig järnsparv
  320. Alpjärnsparv
321. Rödhake
322. Näktergal
  323. Sydnäktergal
324. Blåhake
  325. Blåstjärt
  326. Vitstrupig näktergal
  327. Svart rödstjärt
328. Rödstjärt
329. Buskskvätta
 330. Svarthakad buskskvätta (Katalonien)
  331. Isabellastenskvätta
332. Stenskvätta
  333. Nunnestenskvätta
  334. Medelhavsstenskvätta
  335. Ökenstenskvätta
  336. Stentrast
  337. Blåtrast
  338. Guldtrast
  339. Sibirisk trast
  340. Eremitskogstrast
  341. Beigekindad skogstrast
  342. Rostskogstrast
343. Ringtrast
344. Koltrast
  345. Gråhalsad trast
  346. Bruntrast
347. Taigatrast (Svarthalsad trast)
348. Björktrast
349. Taltrast
350. Rödvingetrast
  351. Dubbeltrast
  352. Vandringstrast
  353. Cettisångare
  354. Träsksångare
  355. Gräshoppsångare
  356. Flodsångare
  357. Vassångare
  358. Vattensångare
  359. Sävsångare
  360. Fältsångare
  361. Busksångare
  362. Kärrsångare
  363. Rörsångare
  364. Trastsångare
  365. Eksångare
  366. Gråsångare
  367. Härmsångare
  368. Polyglottsångare
  369. Provencesångare
  370. Rödstrupig sångare
 371. Sammetshätta (Katalonien)
  372. Ökensångare
  373. Höksångare
374. Ärtsångare
  375. Törnsångare
  376. Trädgårdssångare
377. Svarthätta
  378. Lundsångare
  379. Nordsångare
  380. Kungsfågelsångare
  381. Taigasångare
  382. Bergstaigasångare
  383. Videsångare
  384. Brunsångare
  385. Bergsångare
  386. Grönsångare
  387. Dvärgsångare
388. Gransångare
389. Lövsångare
390. Kungsfågel
  391. Brandkronad kungsfågel
  392. Glasögonflugsnappare
393. Grå flugsnappare
  394. Mindre flugsnappare
395. Halsbandsflugsnappare
396. Svartvit flugsnappare
397. Skäggmes
398. Stjärtmes
399. Entita
401. Talltita
401. Lappmes
402. Tofsmes
  403. Svartmes
404. Blåmes
  405. Azurmes
406. Talgoxe
407. Nötväcka
408. Trädkrypare
  409. Trädgårdsträdkrypare
410. Pungmes
 411. Sommargylling (Ungern)
  412. Isabellatörnskata
 413. Törnskata
  414. Långstjärtad törnskata
  415. Svartpannad törnskata
416. Varfågel
  417. Rödhuvad törnskata
  418. Masktörnskata
419. Nötskrika
420. Lavskrika
421. Skata
422. Smalnäbbad nötkråka
  422b. Tjocknäbbad Nötkråka
423. Kaja
  424. Klippkaja
425. Råka
426. Kråka
427. Korp
428. Stare
  429. Rosenstare
430. Gråsparv
431. Pilfink
432. Bofink
432b. Bofink africana (Madeira)
433. Bergfink
434. Gulhämpling
435. Grönfink
436. Steglits
437. Grönsiska
438. Hämpling
  439. Vinterhämpling
440. Gråsiska
  441. Snösiska
  442. Bändelkorsnäbb
  443. Mindre korsnäbb
  444. Större korsnäbb
  445. Ökentrumpetare
446. Rosenfink
447. Tallbit  
448. Domherre
449. Stenknäck
  450. Vitstrupig sparv
  451. Lappsparv
452. Snösparv
  453. Tallsparv
454. Gulsparv
  455. Klippsparv
456. Ortolansparv
  457. Rostsparv
  458. Videsparv
  459. Dvärgsparv
  460. Gyllensparv
461. Sävsparv
  462. Svarthuvad sparv
  463. Kornsparv
  464. Brokig kardinal