↫ Tillbaka till bloggen

Skövling av våra skogar


Den här synen möter oss mer och mer, nerhuggen skog.

De senaste åren har vi möts av fruktansvärda syner när våra skogar som vi kanske vandrat i hela våra liv plötsligt är borta.

Stora maskiner har satt enorma spår i marken och oftast är terrängen helt omöjlig att vandra i eller besöka.

Jag förstår att vi måste ha skogsavverkning som vi har haft under många hundra år. Men aldrig har jag sett så många kalhyggen där inte bara träden är borta utan hela marken. Det ser på många platser ut som ett krigshärjat område där man gått fram helt utan att ta någon som helst hänsyn till växter och djur.

Man hör mer och mer historier om människor som berövats sina strövområden, sina svampställen eller det lilla skogsområdet runt sin sommarstuga.

Vissa företags och människors rovdrift på naturen har nått smärtgränsen till var vi kan acceptera och tåla.

Kvar blir virkesåkrar, steril natur med ett väldigt fattigt djurliv. De få gammelskogar som finns kvar är ständigt hotade av stora företag som vill avverka så mycket som möjligt. Något politiskt stöd för att bevara en biologisk mångfald existerar inte, Tvärtom, man gör allt för att runda olika beslut på EU-nivå för att kunna avverka så mycket som möjligt.


Den här skogen förvaltades i generationer av lokala bönder som avverkade på ett varsamt sätt. Vilket bidragit till att det blivit en fantastiskt vacker skog. Där folk har strövat runt och plockat svamp under långa tider. Inte en orörd gammelskog men väl en gammal skog.
På senare år har skogen sålts till ett privat företag och nu är skogen helt på väg att försvinna för gott. Istället blir det en virkesåker med ett mycket fattigt biologiskt liv.


Mer och mer av gamla skogar försvinner och ersätts av virkesåkrar.

Ett sätt att göra en aktiv insatts är att bevara gammelskogar genom Naturarvet. Sverige är ett land med mycket skog, det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de avverkas snabbare än de skyddas. När gammelskog avverkas och naturen omvandlas till markberedda trädplantager, avges stora mängder koldioxid till atmosfären och hotade arter knuffas närmare utrotning. Ett stycke ovärderlig natur går förlorad för alltid.

Naturarvet har genom insamlingar köpt upp flera gammelskogar som nu är skyddade för all framtid.

Jag har själv ”köpt” skog genom Naturarvet. En liten plätt på Gräsö i Roslagen. Jag har givet det som gåva till mina 6 barnbarn som en sätt att bevara skog i all framtid för dem och deras barn och barnbarn.


Följande bilder visar en lilla skogsplätt jag varit med om att bevara i all framtid genom Naturarvet.

Gammelskog är mer eller mindre orörd skog som inte har utsatts för modernt skogsbruk och har därför behållit sin naturliga livscykel. I en gammelskog finns träd av olika slag och i alla åldrar. Där finns död ved i form av ”torrakor” (döda trädstammar som fortfarande står upp), och ”lågor” (trädstammar som ligger omkullfallna på marken och sakta bryts ned). Där finns massor av svampar, örter, insekter, fåglar och andra djur. I en sådan skog finns nödvändiga förutsättningar för många av Sveriges hotade arter. Gammelskogen är livsviktig för den biologiska mångfalden och för att bromsa klimatkrisen.

Idag kanske några få procent av den svenska skogen kan betraktas som oskyddad gammelskog. I södra Sverige närmar sig andelen oskyddad gammelskog noll procent. Sveriges regering har åtagit sig att skydda och bevara 17 procent senast 2020. Det målet nåddes inte, vilket regeringen var medvetna om långt innan. Bara 3,4 procent av all produktiv skogsmark nedanför fjällkedjan är formellt skyddad och varje år avverkas mer gammelskog än som skyddas.

Rovdriften på skog som ersatts av virkesåkrar av snabbväxande gran har bidragit till att granbarkborren har kunnat sprida sig. I en blandskog är det inte alls lika stora angrepp. Detta vet skogsägare och forskningen. Men det kortsiktiga vinstintresset går före förnuftet. Det kommer framtida generationer dyrt få betala. Skamligt!

Gå själv in och ge ditt stöd för bevarandet av gammelskogar!

Naturarvet.se

5 thoughts on “Skövling av våra skogar

 1. Utmärkt inlägg Arne!!! 🙌🏻 Taaack!
  Hoppas många läser detta.
  Visste du att på 80-talet när Costa Rica i princip var värst i världen när det gällde att avverka skog tog en svensk skolklass initiativet att försöka stoppa avverkningen. De samlade in ”massor” med pengar under två års tid och köpte ett stort stycke skog i Costa Rica som de alltså skyddade. Det var ett starkt meddelande till landets regering och snart vände utvecklingen. Landet blev i princip ledande i världen vad gäller ”reforestation” så smått och nu betyder ekoturism i gamla och nya skogar väldigt mycket för landets ekonomi.
  Allt gott!

  1. Tack Anita. Ja alla krafter behövs framöver. Läste just vad mycket pengar det ligger i skogsavverkningen just nu. Man eldar bokstavligen upp hela skogar.

 2. Nu kommer du in på ett väldigt känsligt ämne. Avverkningarna är skandal som orkestreras av de stora skogsbolagen inklusive statens Sveaskog. Skogsstyrelsens representanter i de fjällnära skogsområdena spelar med i galenskapen.
  Anders

 3. Viktigt inlägg. Tyvärr är det väl då att ”money rules” och det bästa för skogsbolagen är att meja ner rubbet. Kanske vore det bra om Miljöpartiet får mer att säga till om och om Eu får bestämma mer om våra skogar? Har för mig att där finns strängare regler för skogsbevarande än de vi nu kör på i Sverige?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 3 =