↫ Tillbaka till bloggen

Kungsfiskare

Kungsfiskare har alltid varit kul att fotografera. Mina första bilder på kungsfiskare tog jag hos min fotokompis Göran Gustafsson som bor i en gammal kvarn i Allevad, Allevads Mölla, 2009.

Ett idealiskt ställe för kungsfiskare. Den gamla kvarnen har drivits av vattenkraft. Det gör att ån som rinner förbi huset, rinner både runt och under själva kvarnen. Fyleån som byter namn till Nybroån strax före Allevad rinner genom Fyledalen och sedan vidare ner mot Nybro och sedan ut i Östersjön.

Göran har genom åren haft en rad gömslen på sin tomt, som gör att man kan sitta och spana vilka tider på dygnet som passar. Jag sitter helst tidiga morgnar, men har även suttit på dagarna och fotograferat kungsfiskare.

På senare år har jag fotograferat kungsfiskare runt stockholmstrakten, Fysingen, Södertälje och nu senast i Vallentuna.

Jag tror utan att vara säker att det blir vanligare och vanligare med kungsfiskare längre upp i landet.

Man kan speciellt under häckningen skilja på en hane och en hona genom att honans undernäbb är lite rödfärgad.

Jag har träffat på kungsfiskare även i Costa Rica, Pantanal, Brasilien och i Florida, USA. Kungsfiskare finns i en rad olika underarter på i stort sätt alla kontinenter. Från små dvärgkungsfiskare till jättekungsfiskaren stora som kråkor.

Kungsfiskaren sitter mest i en buske eller gren ovanför ett vattendrag. Den är extremt fokuserad och tittar ner i vattnet, sen dyker den och många gånger hamnar den under vattnet för att fånga sitt byte. När den kommer upp slår den fisken flera gånger mot grenen så att den dör. 

En vinter satt jag vid ett dämme och iakttog en kungsfiskare. Rätt som det var dök den ner och kom upp med en relativt stor fisk. Den hade svårt att svälja den så den slog fisken mot grenen upprepade gånger och på så sätt krossade den tills den var mjuk och gick att svälja. Detta pågick över en kvart.

Det skulle vara kul att prova pro-capture på en kungsfiskare. Det gör att kameran buffrar ett antal bilder när man trycker ner avtryckaren till hälften. Detta resulterar att man får med hela sekvensen när den dyker ner i vattnet. Ska prova det i sommar.

Otroligt vacker liten juvel.

En typisk miljö för en kungsfiskare.

Här visar jag en sekvens när den dyker ner i vattnet.

Vilken färgprakt.

En vuxen och en ungfågel.

Som en pil sticker den plötsligt iväg.

Lyckad landning bara några meter från där jag sitter.

Miljön är viktigt för kungsfiskaren, inte för kraftig fors, utan lite stillastående bakvatten.

Kungsfiskaren är som namnet säger en skicklig fiskare.

Så här kan man upptäcka dem på vintern i Stockholmstrakten.

Håller stabilt om kaveldunet.

Och så helt plötsligt dyker den ner efter en fisk.

Denna gång var fisken i största laget. Den fick kämpa länge för att mjuka upp den mot grenen.

Men till slut får den ner den i gapet.

Det gäller att vara snabb om man ska hinna med.

Så här sitter den oftast och spanar. Bilden tagen i Södertäljetrakten.

Här flyger en kungsfiskare över Brandalssund. Jag ser bara nån liten blå fläck som drar över sundet. Kastar upp kameran och tar några bilder.

Bilden är tagen från ett gömsle i Ungern.

En bälteskungsfiskare fotad i Florida, USA.

Kungsfiskaren har en sådan karaktär att man direkt känner igen den även på långt håll.

Ringkungsfiskare. Bilden tagen i Pantanal, Brasilien.

Grön kungsfiskare tagen i Pantanal, Brasilien.

Amazonkungsfiskare. Bilden tagen i Costa Rica uppe vid Nicaraguanska gränsen.

Ringkungsfiskare som tar en fisk. Pantanal, Brasilien.

De här två bilderna är tagna i början av januari i år i Vallentuna några mil norr om Stockholm.

Och de här någon vecka senare.,

I wikipedia kan vi läsa:

Kungsfiskare är en familj , Alcedinidae , av små till medelstora, ljust färgade fåglar i ordningen Coraciiformes . De har en kosmopolitisk utbredning , med de flesta arter som finns i de tropiska regionerna i Afrika, Asien och Oceanien, men kan också ses i Europa. De kan hittas i djupa skogar nära lugna dammar och små floder. Familjen innehåller 116 arter och är indelad i tre underfamiljer och 19 släkten . Alla kungsfiskare har stora huvuden, långa, vassa, spetsiga näbbar, korta ben och stubbiga stjärtar. De flesta arter har ljus fjäderdräkt med endast små skillnader mellan könen. De flesta arter är tropiska till sin utbredning, och en liten majoritet finns bara i skogar.

Våran Kungsfiskare (Alcedo atthis) är en fågelart inom familjen kungsfiskare (Alcedinidae) som vanligtvis delas in i sju eller åtta underarter och har en palearktisk häckningsutbredning. I stora delar av sitt utbredningsområde är den en stannfågel, men flyttar om vintern från de områden där floder och åar fryser till.

Denna gråsparvstora fågelart har kungsfiskarnas typiska profil med kort stjärt, stort huvud och lång näbb. Den är blågrön på ovansidan och orange på undersidan. Den lever vid trädkantade åar och floder och ses ofta när den flyger lågt över vattnet i rak, snabb flykt samtidigt som den lockar. Trots sin färgstarka fjäderdräkt kan den vara svår att få syn på när den spanar efter fisk då den sitter helt stilla på en gren som sticker ut över vattnet. Den lever främst på fisk som den fångar genom att dyka lodrätt, och dess syn har anpassats för att den ska kunna se sitt byte under vatten. Den lägger sina högblanka vita ägg i ett bohål i slutet av en tunnel, som den gräver i en vertikal strandbrink.

Kungsfiskarens globala utbredningsområde är mycket stort och världspopulationen är också mycket stor. Arten bedöms inte minska så pass mycket så att den är hotad och därför kategoriseras den som livskraftig (LC). Dock finns det lokala populationer som har minskat kraftigt, främst på grund av habitatförluster. Bland annat är kungsfiskaren i Sverige upptagen på Röda listan som sårbar (VU).

Utöver habitatförluster finns det ett antal hot mot arten där människans påverkan på miljön spelar in. Sådana hot utgörs av katter, kollisioner med fordon och fönster, eller störningar under häckningen och eftersom de befinner sig högt upp i näringskedjan är de också mycket känsliga för miljögifter som ackumuleras i kroppen.

Kungsfiskaren var under den viktorianska eran mycket populär att stoppa upp och dess fjädrar användes för hattproduktion och denna jakt påverkade många populationer men den har idag det närmaste upphört.

Många tyska kommuner har kungsfiskare i sina kommunvapen. Här från Seedorf, Lauenburg.

 

1 thought on “Kungsfiskare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

6 + 14 =