Naturarvet

Jag har hjälpt till med att köpa en liten bit av en gammelskog. Det kommer att betyda att skogen blir skyddad för all framtid. Tycker jag är en fantastisk möjlighet som jag är glad över att ha gjort. Jag har gjort det i form av en gåva till mina 6 barnbarn, Amanda, Mathias, Julia, Linda, Torun och Ester. Det är 8 rutar á 100 kvm. Du kan se var den ligger genom att leta upp min bild.

 

Läs mitt första reportage från skogen här