↫ Tillbaka till bloggen

Svartsundets gammelskog

När jag befinner mig i en skog känner jag att jag är i mitt rätta element. Här känner jag lugnet, här känner jag glädjen, här känner jag ljuvliga dofter, här hör jag ljud som gör mig lycklig, här känner jag att jag är ett med något större.

Förra året bidrog jag, genom Naturarvet, till att bevara en bit gammelskog på Gräsö utanför Öregrund. Svartsundets gammelskog.  Jag ”köpte” åtta rutor á 100 kvm och tillägnade dem mina 6 barnbarn. Det blir ett område på 800kvm, inte så stort, men om flera gör samma sak så blir det stort. Jag ska försöka få alla barnbarnen att besöka området. Får se om jag lyckas.

Nu i maj gjorde jag mitt första besök i skogen. Eva, min fru, och jag startade en tidig morgon resan upp till Gräsö. En fantastisk morgon genom Norrtälje och vidare upp mot Öregrund. Sedan färja över till Gräsö.

Det var inte svårt att hitta det lilla området då jag hade fått koordinater av Naturarvet.

Det började med att vi fick ta oss över ett kalhygge med vattenskadad mark, inte helt lätt. Men sen kom vi in i gammelskogen. När vi kommer fram till vår lilla ruta ligger ett rådjur och vilar sig. Reser sig upp och sticker iväg. Ett fint litet skogsområde som nu kommer att få vara orört i framtiden.

Vi satt en lång stund och lyssnade på tystnaden. Bara skogsfåglarna hördes som bakgrundsljud. Härligt.

 

 

En fika och några mackor, sen mår man som en prins.

Jag såg mig omkring, varje ögonblick var som ett konstverk, färdigt och fulländat. Jag kände mig så nöjd att jag bidragit till att bevara denna skönhet åt framtida generationer.

 

Stubbar ser man inte många i denna skog. Den här stubben stod i en ledningsgata genom skogen.

 

Vi bestämde oss för att i sommar göra ett återbesök med våra kajaker. Fin skärgård att paddla runt i.

Vi besökte också norra och södra spetsarna av Gräsö. På norrsidan var ett stort fågelliv. En havsörn rörde upp bland fåglarna straxt efter vi kom dit. Vi såg fiskmås, gråtrut, grågås, storskrak, strandskata, fisktärna, häger, gräsand, knipa med ungar, sädesärla, svalor mm.

Södra sidan var mer lantbruksmiljö, väldigt lummigt och grönt. Vi stannade till vid en vik med ett 30-tal skäggdoppingar.

På vägen till och från Gräsö passerade vi ett stort antal kalhyggen, marken var sönderkörd och stora vattensamlingar hade bildats som stora sår i marken. Jag tänkte, hur kan någon göra något sådant. Det är helt ofattbart, har människor tappat allt som är mänskligt och förnuftigt, en total alienation.

 

Här är ett utdrag ur Naturarvet beskrivning av området.

”Fastigheten består av två delar på vardera sidan av Svartsundet, som knyter ihop Söderbodfjärden med skärgårdshavet utanför.

Skogen har varit orörd minst de senaste 60-70 åren och är huvudsakligen naturskog som barrblandskog med stor andel asp och andra lövträd, tallhällmark på lite högläntare partier, ädellöv med ask i strandzonen och alkärr som växt upp på övergivna små ängar.

Skogen har aldrig varit kalhuggen eller på annat sätt brukats med moderna metoder. Skogsbete som förekom i äldre tider har bidragit till att vissa partier varit glesare beskogad. Det kan även tänkas att blädning av virke till byggen av lador och ved till bränsle har tagits ut.

Svartsundets gammelskog hyser pga av sin långa kontinuitet stora naturvärden och flera rödlistade fågelarter, dels rena skogsfåglar dels mer havsanknutna arter har noterats. Patrik Fritzon inventerade storsvampar i södra delen av skogen i oktober. En grundlig inventering av insekter, flora, lavar och mossor är inte genomförd. De som vill bidra till det är välkomna att höra av sig.

Den stora mängden död ved, gamla träd och mosaiken av flera olika biotoper erbjuder miljöer för ett brett utbud av arter. Flera signalarter och några rödlistade arter av växter har noterats. Ask, som växer i strandnära lägen, är ett starkt hotat träd.

Ett kärr i nordöstra delen är en lokal för den nationellt rödlistade gölgrodan. Den är främst en möjlig spridninglokal från en damm på grannfastigheten och vi för redan diskussioner med Länsstyrelsens ÅGP om att förbättra kärret som gölgrode-lokal. En förutsättning för gölgrodan är varma och beständiga vattensamlingar samt tillgång till gammelskog för övervintring.”

Gör en insats för att bevara gammelskogarna du också. Klicka på loggan. Naturarvet

 

4 thoughts on “Svartsundets gammelskog

 1. Vilken fin blogg och vilka härliga bilder. Precis den där magiska stillheten med vildmarkskänsla är det vi upplevde direkt första gången vi kom till platsen. Havsörnen jagar över vår skog också, har sett den varje gång jaga över fjärden eller flyga över huvudena när vi går i skogen. Vet att den har bo i området. När ni tar med kajaker nästa gång så kan ni paddla över svartsundet och besöka den fina nordöstra delen av fastigheten. På nordsidan av Svartsundsören finns en fin klippa för bad och abborre-fiske.
  Lo Jarl, Verksamhetsledare, Naturarvet

 2. Mycket fint Arne, både till bild och text!
  Det här är ju ett bra intiativ, att många kan gå samman och köpa upp skyddsvärda marker.
  Vi ska semestra en vecka i Roslagen i sommar, kanske tar vi en sväng ut på Gräsö?
  Anders Geidemark på Messenger

  1. Tack Anders. Ja det är väldigt fint där. Hela Gräsö är värt ett besök. Utanför norra spetsen ligger Örskär. Dit kan man åka med en turbåt på sommaren. Finns en tur med skärgårdslunch. Ha det gott!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio − nio =