↫ Tillbaka till bloggen

Lyft blicken mot skyn – Havsörn

Jag brukar uppmana folk att lyfta blicken och titta upp i himlen. Jag har träffat människor, även vid ställen där havsörnen rör sig regelbundet, som aldrig har sett en havsörn. Helt otroligt. Men det är väl så att blicken för det mesta är riktad snett nedåt.

Men lyfter man blicken finns mycket att upptäcka. Havsörnen vår största örn, större än kungsörnen. Oftast svävar den högt upp på sina breda vingar som kan nå över 2,5 meter i vingbredd. Den har mycket tunga vingslag, så den är lätt att känna igen. Honan är oftast större än hanen. En ungfågel är mörkbrun, man tycker nästan den är helt svart mot himmeln. Ju äldre fågeln blir blir stjärten och huvudet ljusare och ljusare, Det tar ungefär 5 år för havsörnen att nå vuxen ålder. Havsörnen blir i genomsnitt 15 år, men vissa individer kan nå en ålder av 30 år.

Jag brukar sitta på landet och fascineras av när havsörnen på hög höjd sakta svävar fram och hur massor av upprörda fåglar som trutar, måsar och ibland falkar attackerar havsörnen. Jag brukar tänka på hur den drar upp mängder av fåglar på sin väg när den flyger förbi oss in mot södertörn och kanske gör en lov över Stockholms City och tillbaka till sitt revir vid mitt landställe.

En kråka angriper havsörnen

Här jagas den unga havsörnen av en Lärkfalk. Många gånger mindre men det blir som ett jaktplan mot ett stort bombplan.

Upprörda måsar vid sjön Fysingen.

Här attackeras havsörnen av en ormvråk…

…och här av en arg trut. De här bilderna är tagna vid mitt landställe. De höga träd som havsörnen sitter och spanar ut över är nu hotade av avverkning. Enligt min mening en helt meningslös och onödig avverkning av ett skogsområde med 150 åriga tallar och granar. En utgallring av döda träd som hotar och falla över hus är nödvändig. Men det kan göras med ett 10-20 års perspektiv.

Havsörnen kan sitta och spana i timmar från sin plats oftast i ett högt träd. Som man ser på denna bild är många havsörnar ringmärkta. Man kan se var havsörnen kommer ifrån eftersom ringmärkning bara sker på ungar i boet.

Födan består av fisk, fågel och en del däggdjur. Däggdjur mest i form av kadaver. På senare år har även skarvungar kommit in på menyn.

Havsörnen har många olika jaktmetoder, den kan överraska bytet, förfölja fåglar, eller sitta timmar och spana tills ett lämpligt byte dyker upp. Då slår den till blixtsnabbt.

Här en sekvens på en fiskande havsörn fotat i västra Norge.

Havsörnen bygger oftast bo i höga tallar. Tallar som oftast är över 100 år. På senare år har så mycket gammal skog avverkats att det är svårt för havsörnarna att hitta tallar som är tillräckligt kraftiga för att bygga bo i. Det händer numera årligen att örnbon rasar för att träden de byggts i är för unga med för svaga grenar.

Havsörnen återvänder till sitt bo år från år.

Ständigt trakasserad. Här av en korp som försöker rycka en fjäder ur havsörnens stjärt.

Havsörnen rör sig över stora landområden. Den här havsörnen är fotad vid finsk-ryska gränsen, långt från närmaste hav.

Havsörn långt ut i Stockholms skärgård, när jag var på väg ut till Svenska Högarna, längst ut i havsbandet.

Havsörn fotad på Lofoten i Norge.

Ibland händer det att truten går upp och ställer sig på havsörnens vinge, för att störa den.

Havsörn på väg ned mot sitt byte. Bilden har blivit nästan grafisk.

Fiskande havsörn i Mälaren

Havsörnen är aktiv året runt i Sverige. Här från ett gömsle i Gysinge. Här hyr ornitologerna ut en gömsleplats. Den åtlas med fisk och kött. Vissa gånger när jag varit där har det samlats mellan 15-20 örnar på samma gång. Då blir det konkurrens om födan.

På en resa jag gjorde till Florida i början av året träffade jag på denna nära släkting till våran havsörn. Vithövdad havsörn.

Hur ser framtiden ut för havsörnen. Jag citerar en text ut Naturskyddsföreningens Fakta om havsörnen:

”Om man går tillbaka ca 150 år i tiden så häckade havsörn längs havskusten från norra Bohuslän, runt södra Sverige och upp till Västerbotten och Norrbotten. Dessutom fanns den också vid sjöar och vattendrag i inlandet. I siffror fanns minst 500 par under det tidiga 1800-talet, men kanske så mycket som över 1000 par.

År 1924 fredades havsörnen i vårt land, efter en 100 år lång period av intensiv förföljelse. Det som då återstod var några små restbestånd på sammanlagt ca 50-100 par. Under mitten av 1900-talet upplevde havsörnen ännu en mycket kritisk period när fortplantningen minskade kraftigt på grund av utsläpp av miljögifter. Det var rapporter under denna tid om att örnarna inte längre fick ungar som ledde till att Naturskyddsföreningen år 1964 startade inventeringar av beståndet. Det visade sig under de följande åren att situationen var akut dålig, och 1971 startade föreningen sitt Projekt Havsörn. År 1973 räknades hittades bara sex ungar längs hela den svenska ostkusten och läget såg nästan hopplöst ut.

På 1980-talet vände äntligen utvecklingen och beståndet började sedan öka igen, både i antal och i utbredning. Havsörnarna började i slutet av 1980-talet också återkomma till östra Mellansveriges insjöar, men spridningen västerut har gått långsamt. Efter att ha varit borta från Vänern i nära 100 år kom havsörnen äntligen tillbaka dit år 2001, och 2010 föddes över 20 ungar i Vänern! Havsörnen häckar nu återigen längs hela Östersjökusten, och i inlandet spritt ända ner till södra Skåne. Västkusten står fortfarande utan häckande par, men det borde inte vara långt kvar till den första återetableringen även där. Det blir en verklig milstolpe för Projekt Havsörn!

År 2009, fanns det minst 500 vuxna havsörnspar i Sverige, dvs 1000 vuxna. Då uppskattade man att det fanns minst 1500 ungfåglar (upp till fem år gamla) som ännu inte bildat par. Förhandsrapporteringen för 2016 visar att minst 700 vuxna havsörnspar seglar över landet. Vilken vändning för den nära utrotade fågeln!

Havsörnen är alltså på väg tillbaka efter en tid nära utrotning. När det var som sämst ställt med den svenska havsörnen på 1970-talet fanns det bara 50 par och 50 yngre fåglar – inte mer än 150 exemplar allt som allt i Sverige.”

Så tänk på det, höj blicken någon gång ibland, så ökar chansen att du får se detta fantastiska djur som svävar långt däruppe i skyn.

Jag avslutar med en liten filmsnutt jag filmade vid ett gömsle nere i Blekinge.

Havsörn (Länken öppnas i en ny flik)

4 thoughts on “Lyft blicken mot skyn – Havsörn

  1. Tack Arne för dina magiska bilder av den så intressanta havsörnen.
    Dina foton berör min själ och vi får fortsätta att bevara den majestätiska havsörnen och kämpa mot Skogsavverkning.
    Här vid Höga kusten finns det numera fler havsörnar trots miljögifterna.

    Med vänlig hälsning,
    Lisbeth Ekberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 + sex =