↫ Tillbaka till bloggen

Kungsfiskare på vintern

En fantastisk vacker fågel som på senare år har flyttat längre och längre norr ut och gästar Mellansverige nu för tiden.

På vintern drar sig Kungsfiskaren undan is och snö och förekommer då oftare vid åmynningar och dylikt närmare kusten där isen inte lägger sig. Under kalla vintrar skattas beståndet hårt och kan vissa år tappa upp till 90–95% av individerna. Den svenska populationen bedöms som sårbar.

Största hotet är nog bristen på lämpliga brinkar på grund av att man ”snyggar upp” i vattendrag och åar. Och båtar som åker alldeles för snabbt i trånga passager. Andra hot är mink, grävling vid kungsfiskarens häckningar. Sportfiskare bör vara försiktiga och inte störa.

”År 1987 rapporterades sålunda endast en säker häckning (i Småland) samt några troliga häckningar i Skåne. Efter sex milda vintrar hade stammen år 1993 återhämtat sig och totalt 180 häckningar (kullar) påträffades. Av dessa hittades 111 i samband med en intensiv inventering i Östergötland och Småland. Den svenska populationen torde vid 1990-talets mitt ha varit i storleksordning 200–300 par. Efter den hårda och långa vintern 1995/96 kraschade det svenska beståndet till en tjugondedel av det tidigare och nådde antagligen sitt minimum 1997. I Östergötland och Småland hittades sammanlagt enbart sex kullar det året, trots likartade arbetsinsatser jämfört med 1993. Därefter har stammen sakta börjat återhämta sig, men hade 2005 fortfarande inte nått samma numerär som 1993. Den stränga vintern 2009/2010 medförde åter en mycket stor dödlighet. Det svenska beståndet uppskattas i genomsnitt uppgå till cirka 200 par. Europabeståndet är uppskattat till 79 000–160 000 par med bl.a. 2500–6000 par i Polen och 4500–7000 par i Tyskland. ” Ur Artfakta SLU Artdatabanken

Här tar jag en bild när den flyger över öppet vatten. Det händer också.

Delförstoring av samma bild.

Vad kan vi Naturfotografer och Fågelskådare göra för att inte störa. Inte vara för många på en gång vid platser där Kungsfiskaren födosöker. Stå stilla, inte springa omkring. Om den fiskar vid en begränsad bit av ett vattendrag. Se till att det inte står folk i båda ändar. Då gör den av med mycket energi på att flyga fram och tillbaka. Så visa hänsyn och var försiktig, en bild eller ett obs är aldrig värd en död Kungsfiskare

1 thought on “Kungsfiskare på vintern

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × 5 =