↫ Tillbaka till bloggen

Gunnar Brusewitz 100 år

Idag har jag besökt en utställning på Norrtälje Konsthall. Gunnar Brusewitz 100 år. Det förändrade landskapet.

En fantastisk utställning med en av de främsta naturskildrare vi haft. Gunnar Brusewitz gick bort 2004. Gunnar Brusewitz var författare, konstnär och illustratör.

Många av hans böcker har följt mig genom tiderna. För att nämna några, ”Hemma vid fågelsången”, hans bokserie Anteckningar som tog upp skilda delar av vår natur. Gunnar Brusewitz kallade sig själv antecknare.

Det var verkligen en flashback att gå omkring och titta på hans konst. Jag minst många situationer och miljöer från min egen barndom och uppväxt.

Jag jobbade på 70-80 talen på Svenska Dagbladet som grafiker. Under samma tid medverkade Gunnar Brusewitz regelbundet med naturbetraktelser och kulturhistoriska artiklar i Svenska Dagbladet.

Jag var hemma hos Gunnar Brusewitz i sitt hem Lisinge utanför Rimbo någon gång på 80-talet. Jag hade fått uppdrag att handla in en litografi åt vår klubbordförande som fyllde jämna år. Naturligtvis passade jag på att själv köpa ett par litografier som har prytt min vägg sedan dess. En av bilderna föreställer storlommar i en skogssjö.


Ett urval litografier av Gunnar Brusewitz på utställningen. Fantastiska skildringar av naturen, och även en stor kunskap om detaljer.


En litografi som prytt vår vägg sedan 80-talet är Gunnar Brusewitz fina illustration av trakterna runt Rimbo.


En annan litografi som jag har på min vägg är lommarna i en skogssjö någonstans i trakterna i Roslagen.


Några av mina böcker av Gunnar Brusewitz

Konsthallen I Norrtälje skriver följande om Gunnar Brusewitz:

”I år är det hundra år sedan Gunnar Brusewitz föddes. Norrtälje konsthall i samarbete med Norrtälje Naturcentrum uppmärksammar detta i en stor utställning med ca 100 verk. Utställningen vill visa på hans unika konstnärskap som genom ord och bild fångat den svenska naturen och samtidigt skildrat den i ett brett kulturhistoriskt perspektiv. Han var en mästare i att med snabba linjer fånga djurens rörelser, fåglars flykt och naturens olika skeenden.

I hans nästan dagliga iakttagelser av naturen, särskilt från det uppländska kulturlandskapet och från Lisinge vid sjön Sparren där han bodde och verkade skildras ett landskap i förändring. ”Vad händer med naturen”? Var en återkommande fråga som Gunnar Brusewitz ställde sig redan på 60 talet.

Han oroade sig över ett odlingslandskap som inte vårdades, en skog som brukades för hårt, och för naturtyper och arter som hotades till sin existens. Han uppmanade oss till att värna vår biologiska mångfald och att skydda det vi riskerar att gå miste om. Samtidigt fanns en fascination över hur fint naturen tar tillbaka det som människan förändrat som i teckningar med ett minne av ett hus med spår efter en husgrund, övergivna torp och äppelträd. Hans essäistiska naturprosa beskriver och utforskar naturen som den iakttagande konstnär han är. Ur hans stora produktion om flera tusen målningar och teckningar har vi valt att fokusera på bilder från Roslagen samt olika texter av Gunnar Brusewitz som tidigt visar på hur människans brist på hänsyn för naturen kan leda till rubbningar i ekosystemen.”

”Jag skulle önska att man genom lagstiftning och stödåtgärder kunde bevara rimliga arealer av det mångformiga odlingslandskapet, både av ekologiska, kulturella och estetiska skäl. Vår generation har inte rätt att utplåna en viktig fas i odlingshistorien och därmed klippa av banden med vårt förflutna. Kommande generationer skall inte behöva stå främmande för ord som hage, äng, glänta och andra traditionella begrepp. Det är en del av vårt kulturarv.”

Gunnar Brusewitz, slutord ur boken Det föränderliga landskapet.

1 thought on “Gunnar Brusewitz 100 år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

femton − tio =