↫ Tillbaka till bloggen

Längtan till skogen

Snart vaknar skogen då kommer många naturintresserade att besöka skogarna. Tyvärr decimeras våra skogar mer och mer. Aldrig har det väl setts så mycket kalavverkad skog. Var man än reser ser man dessa ökenområdet. Här har den biologiska mångfalden helt utplånats.

Det är ett märkligt fenomen att man kan tillåtas skövla naturen på detta sätt. Jag förstår att man kan äga skog, men det innebär ju ett stort ansvar. För skogen är inte bara en virkesreserv utan en del av vårt kulturarv och en del av vår svenska natur. Att detta får skövlas utan hänsyn är saker jag har svårt att förstå.

Speciellt när girigheten gör att stora arealer försvinner, folk ser sina strövområden, sina bärmarker och sina svampskogar bara försvinna. Det skapar naturligtvis ett trauma för alla som på något sätt har ett intresse av att vistas ute i naturen. Dessutom är skogarna till stor del hem för djur och fåglar och en rad insekter och växter.

Tagit ut virke i våra skogar har väl gjorts i hundratals år, men inte på detta fullständigt oansvariga sätt. Ägare som bara ser skogen som siffror i ett excelark har ju inget förhållande till skogen. Det finns naturligtvis skogsägare som värnar skogen och den biologiska mångfalden. Men de stora skogsbolagen som till stora delar dessutom är statliga verkar enbart se till lönsamhet i det egna bolaget.

När det är sagt, som politikerna säger, så finns det trots allt några skogar som vi kan glädjas åt. Jag har själv hjälpt till att bevara skog genom att symboliskt köpa skog via Naturarvet. Ett bra sätt att bevara gammelskog till framtida generationer. En del av mina bilder i denna blogg är från Svartsundets gammelskog på Gräsö i norra Roslagen där jag ”köpt” lite skog.

Vi har även inom familjen en skogsfastighet söder om Norrtälje som gränsar till ett naturreservat, vilket gör att delar av fastigheten är skyddad av ett biotopskydd. Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, samt för omväxling i landskapet.

Vid mitt landställe har det alltid varit en fantastisk skog där vi promenerade och plockade bär och svamp.
För ett antal år sedan när Stockholms Stad avyttrade all mark utanför kommungränsen såldes vår fina skog. Skogen har brukats varsamt av lokala bönder i generationer.
När skogen såldes gick SABIS in som ny ägare. Jag blev nyfiken och läste på deras hemsida att de tog stor hänsyn till naturen i sin verksamhet.
Jag tog kontakt med deras VD och fick träffa den konsult som skötte skogen. Han utlovade att man skulle gå försiktigt fram, bara ta det allra nödvändigaste.
Men av det blev ingenting i vår skog.

Skogen är till stora delar borta för evigt. Man har kalhuggit stora delar och plöjt och planterat tall. Så marken är sönderkörd av tunga maskiner och stora delar av marken är vattenskadad.
Så vår skog är ersatt av ett trädplantage. Någon skog med den biologiska mångfald och den mångfald av träd som varit kommer aldrig tillbaka.
Det finns lite bitar kvar men avverkningsanmälningarna duggar tätt. Så snart är vår skog ett minne blott.
Så går det när girigheten vinner över förståndet.
Om man tittar på kartan i på siten Skogsmonitor över vår skog, så ser det inte speciellt roligt ut.

Märkligt att privata företag ensidigt kan gå in och förändra livsmiljön för ett stort antal fåglar och djur men även 1000-tals människor som har haft glädje av sin skog i generationer.

Men vad gör man, Det verkar inte finnas speciellt många återhållsamma politiska krafter just nu. Men det kan ju ändra sig snabbt. Jag tror att det ända som kan stoppa en hänsynslös avverkning av våra skogar är ett förbud, men det verkar inte finnas något stöd för bland politiker. Det ända är väl ett massivt folkligt motstånd. Även företag som tar ställning är ju riktigt glädjande. Nu senast skotillverkaren ICEBUG som i sin reklam går mot skövlingen av våra skogar. Jag har själv bidragit med bilder till deras marknadsföring av sina idéer.

Vissa områden seer ut som öknar. Hur kan det biologiska mångfalden gynnas av detta.

Naturskyddsföreningen skriver
”Biologisk mångfald är variation av gener, arter och livsmiljöer. Biologisk mångfald kallas ibland biodiversitet och med det menas variationen bland levande organismer i alla miljöer och de ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i.”

”Kalhyggen är inte bara skadliga för den biologiska mångfalden – de har också en stor inverkan på klimatet. Trots det är kalavverkning den överlägset vanligaste skogsbruksmetoden i Sverige.
När skogen har kalavverkats läcker marken stora mängder växthusgaser. Många gånger tar det 10-12 år innan ett kalhygge slutar släppa ut koldioxid. I ett skogsbruk utan kalhyggen finns det alltid många träd kvar. De träd som står kvar fortsätter växa och binder in mer kol än innan. Samtidigt skyddar de markens förmåga att lagra kol. Därför är ett hyggesfritt skogsbruk en viktig åtgärd för klimatet.”

”Trots att Sverige inte klarar egna politiska mål eller internationella åtaganden om att bevara biologisk mångfald fortsätter värdefulla skogar att avverkas och ersättas av planteringar. Faktum är att det är akut brist på till exempel gammal skog, grova träd och död ved, vilket är förödande för hundratals arter.”

Slutligen upprepar jag att det är märkligt att privata och statliga företag ensidigt kan gå in och förändra livsmiljön för ett stort antal fåglar och djur men även miljontals människor som har haft glädje av sin skog i generationer.


Så här ser skogarna ut. Stora maskiner avverkar snabbt och efterlämnar stora sår i naturen.


Här har man tagit bort skogen och all mångfald med den. Marken sönderkörd av stora maskiner. Förberett för en virkesåker. Det kommer aldrig bli en skog igen. Här kommer olika skadedjur att trivas likaså kommer det att fungera bra om man vill ha skogsbränder i sin närhet.


Olika arter av hackspett är beroende av gamla skogar för att överleva.


Ett litet skogstjärn kan snabbt bli obrukbart för storlommen som fodrar avlägsna platser. Ett kalhygge i närheten är en katastrof.


Här bygger spillkråkan sitt bo i ett naturreservat, förhoppningsvis skyddat mot kalavverkning.


Många skogsfåglar är helt beroende av att det finns gamla orörda skogar.


Kungsörnen fordrar stora orörda skogar för att kunna reproducera sig.


Många skogsfåglar trängs undan när skogarna förändras till virkesåkrar.

 

3 thoughts on “Längtan till skogen

 1. Hej Arne, jag håller med dig fullständigt, här i småland tycker jag det brer ut sig mer ooch mer med kalhyggen. Man blir nästan deprimerad när man går ut i det som tidigare var gammalskog.

 2. Hej Arne
  Att skogen gör mest nytta där den står vet de flesta och ansvarsfull avverkning är ett måste, att skydda alla ”gammelskogar” borde också vara självklart.
  Men tyvärr så tar man inget ansvar för ”framtida” skogar man tycker sig ha rätt att slutavverka utan tanke på att man lämnar ett ökenlandskap efter sig.
  Bor i Norrland och tycker att man avverkar mer nu än tidigare samt att det är mycket mer ”klentimmer” i buntarna.
  Tack för dina tankar om skogen håller fullständigt med dig i dessa.
  Mvh Tommy Lie

 3. Hej Arne!
  Ja, det är deprimerande, det som händer med våra skogar.
  Det ända som tycks räknas är det ekonomiska värdet.
  Trodde att det skulle kanske ske en förändring. Ett tag var det mycket fokus på avverkning av svenska skogar genom kalhygge i en serie mycket bra dokumentärfilmer men de tycks inte ha haft så mycket påverkan i längden.
  Mvh
  Graham

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 + nitton =